Produkten

Du hittar ett stort sortimente av vår produkter hos din Cambridge Coach.

Produkten

Stegprogram

Cambridge Stegprogram består av sex separata steg, varav de fem första minskar din vikt. Den sjätte är egentligen ett program i sig som leder till varaktig vikthållning. Stegprogrammet gör det möjligt för alla personer att banta med Cambridge, oberoende av startläge eller målsättning.

Stegprogram

Coachning

Du kommer att behöva stöd och hjälp både under din bantning och när du sen håller din vikt. Våra Coacher får en omfattande utbildning i användningen av produkten, i Stegprogrammet, i coachningsfärdigheterna och i att modifiera programhelheten just till dig. Vi är stolta över att kunna skräddarsy programmet att möta just dina behov.

Coachning

Årets Cambridge Ansikte

Vi ordnar årligen en tävling som vi kallar Årets Cambridge Ansikte. Följ med denna sida och anmäl dig!

Årets Cambridge Ansikte