OSTP deltog i Cambridge 4 Business

- Det förvånade oss hur snabbt investeringen återbetalde sig.

Vårt deltagande i Cambridge 4 Business ledde till att personalens sjukfrånvaro minskade avsevärt. Inom ett halvår hade projektet återbetalt sig.

Ulla Kauppi, HR-chef

Mätbara förändringar

Personalen vid OSTP mår bättre och orkar mer – och det framgår också ur deras statistik. Resultaten visar att de känner sig 34 % piggare nu än innan programmet samt att de sover 25 % bättre. De upplever också en sänkning på hela 35 % i fråga om den upplevda hälsofaran.

Personalen berättar

Kontakta oss!

Och få en skräddarsydd lösning för din personal.