Vad är coachning?

Vi vet av erfarenhet att vi alla behöver hjälp och stöd både under bantningen och efteråt, då man håller den nya vikten. Din Cambridge Coach skräddarsyr programmet precis efter dina behov. Våra Coacher genomgår en omfattande och fortgående skolning, som vi i vår tur har skräddarsytt för våra Coacher. Allt detta för att du ska lyckas. Din Coach kan mycket om Stegprogrammet, bantningens effekt på hälsan, motivering och förståss coachning.

Vad är coachning?

Coacher

Vi behöver alla stöd både under bantningen och efter det. Våra Coacher får en fortgående och heltäckande utbildning i hur Cambridge fungerar och vad som förväntas hända i din kropp.

Coacher

Bli Coach hos oss

Vi hjälper dig hela vägen från det att du startar din firma till att du coachar på heltid och allt där emellan. Du får en praktisk skolning i allt som har med coachandet att göra. Du får färdiga mallar till kundanskaffning samt tips till att utveckla dig själv och ditt företag. Vi coachar dig i ditt arbete på samma sätt som du coachar dina bantarkunder. Du behöver bara ha viljan och våga lite. Resten hjälper vi dig med.