Är du en som lyckats?

Våra Coacher är med och vittnar om fantastiska förvandlingar som också är varaktiga. Cambridge Viktprogram ger dig de verktyg som du behöver för att hålla din vikt livet ut. Våra vikthållare har flera saker gemensamt: de upprepar stegprogrammet tills de kan göra bra val, de följer med sin vikt och tar kontakt med sin Coach direkt vid stora avvikelser och de har stödet från Coachen under flera år. Planering, uppföljning och upprepning är nycklar till att lyckas.

Om du verkligen vill lyckas så kommer du att göra det.