Framgångsföretag 2018 Certificat

I Alma Talent Tietopalveluts framgångsklassificering har Cambridge Ohjelma Finaland Oy utifrån den ekonomiska utvecklingen i företaget klassificerats som ett framgångsföretag. Ett företag som fått certifikatet Framgångsföretagkaraktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat och en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet. Utifrån jämförelserna av nyckeltalen har företaget placerat sig bland de bästa både av samtliga finska företag och inom sin egen bransch.

Framgångsföretag 2018-klassificeringarna grundar sig på räkenskapsperioder som har avslutats 2017/06–2018/05.